Група од единаесет синдикални претставници од три синдикти од Белгија престојуваа во посета на СИЕР од 23. до 25.август. Сите тие се синдикално ангажирани во компанијата ВанХол во Белгија. Оваа компанија е присутна и во нашата земја, па колегите од Белгија дојдоа заради меѓусебно запознавање, размена на информации и искуства и отпочнување поконкретна меѓусебна соработка.

Гостите од Белгија за првпат беа во Македонија. Се интересираа за синдикалното организирање, колективното договарање и нивото на остварување и заштита на правата од работен однос. На средбата и разговорите присуствуваше и генералниот секретар на Европската федерација ИНДУСТРИОЛ,  Лук Триангл, кој е член на белгискиот синдикат. Тој изрази безрезервна поддршка на меѓусебната соработка на СИЕР со сродните белгиски синдикати, што би било од особен заеднички интерес. Исто така, тој изрази ососбено задоволство во врска со процесот на нормализација на состојбите во ССМ, нагласувајќи дека СИЕР секогаш имаше целосна поддршка од ИНДУСТРИОЛ.

Во рамки на престојот гостите ја посетија синдикалната организација на Факом..

 

 

 

Придружи ни се

Капитал Банка