Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија – СИЕР, го одржа својот редовен 17.Конгрес на 02.10.2021 година во Хотелот Десарет во Охрид.

            На конгресот присуствуваа 88 делегати од сите синдикални организации во составот на СИЕР, како и гости од земјата- претседателот на ССМ Дарко Димовски, секретарот на ССМ Златко Цветковски, претседателот на Синикатот на хемија, неметали и метали, Зоран Мироновски, претседателот на Македонски полициски синдикат, Марјан Кицев  како и гостите од странство наши долгогодишни соработници –Данскиот синдикат 3Ф, Синдикатот ПРО-ГЕ од Австрија, Бугарскиот синдикат Металици, , нашите патнери во проет Улоф Палме, како и ведео обраќање на секретарот на Индустри-Олл..

            На конгресот како највисок орган на СИЕР кој се одржува на секои 5 год., се врши избор на претседател, членови на Совет, членови на Претседателство, членови на Статутарната комисија како и на Надзорниот одбор. Исто така врши измени и дополнувања на Статутот на СИЕР , расправа и за други прашања кои се од значење за СИЕР.

 17. Конгрес на СИЕР избра/реизбра претседател на СИЕР- Игор Ѓерасов.

 

         Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија – СИЕР, во соработка со Олоф Палме Центарот, а во рамки на проектот Поактивен синдикат = помоќен синдикат организираше конференција на тема   Закон  за  работни односи – усогласеност со директивите на ЕУ. Целата на конференцијата беше преку презентација на концепцијата за новиот ЗРО, коментар на дел од директивите на ЕУ и начинот на нивно транспонирање во нашиот закон да ги запознаеме членовите на СИЕР со текот на усогласувањето и содржината на законот кој е во подготовка. Конференцијата се одржи на 01.10.2021 година во Хотелот Десарет во Охрид.

            На конференцијата присуствуваа членови на СИЕР и гости од земјата и странство. Предавач на конференцијата беше Слободан Трендафилов од ССМ,  кој на најсоодветен начин го објасни Законот за работни односи и  процесот на усогласување со директивите на ЕУ, како и транспонирање на директивите во врска со работното време и европскиот работнички совет во нашиот закон.

Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија- СИЕР им го честита 28 АвгустУспение на пресвета богородица на сите граѓани од православна вероисповед, со желби за добро здравје и благосостојба.

Исто така им го честита  Ден на рударите на сите рудари и им посакува успешна и безбедна работа, со заложба преку социјалниот дијалог  и колективните договори заедно да оствариме поголеми придобивки, како во поглед на здравјето и безбедноста при работа, така и во правец на подобра  материјална и социјална положба на рударите.

 СРЕЌНО!

 Видео честитка

СИЕР им го честита Курбан Бајрам на сите верници од исламска вероисповед и им посакува многу здравје, среќа, љубов и благосостојба.