На рочиштето одржано на 13.11.2017 година во судот во Велес извршниот директор на Фени Индустри побарал да се преиспита надлежноста на судот, со оглед дека најголемите доверители и предлагачи за стречајната постапка, односно банките, имаат седиште во Скопје.

Врховниот суд на 16.11.2017 годдина истото барање го отфрли, така што надлежноста на судот во Велес е неспорна и се очекува закажување на ново рочиште за отворање на стечајот.

Во меѓувреме, синдикатот ги прави сите напори да се обезбеди редовна исплата на платите за работниците и да се продожи одржувањето на печката во активна сосотојба. За таа цел се одржа уште еден состанок со потпретседателот на Владата Анѓушев на кој беа прецизирани барањата на работниците за задржување на редовните примања и што побрзо рестартирање на фабриката.

Работниците се најзаинтересирани Фени да продолжи со работа со кој и да е инвеститор, кој ќе ги задржи сите нив на работа. Според наши сознанија има заинтересирани инвеститори, кои се спремни веднаш да започнат со работа, што дава надеж дека работата во фабриката наскоро нормално ќе продолжи. Но до расчистување на сите непознаници, неизвесноста за работниците продолжува.