Советот на СИЕР на седницата одржана на 21.08.2019 год. донесе одлука за свикување на Вонреден Конгрес на СИЕР.

Претседателот на СИЕР, Пецо Ристески најави оставка на функцијата поради пензионирање.

Вонредниот Конгрес на СИЕР ќе се одржи на 25.10.2019 год.