Врз основа на член 56, став 1 точка 7 од статутот на СИЕР, 16. Конгрес на СИЕР одржан на 20.09.2016 година избра

 

Статутарна Комисија

 

Во состав:

  • Андреј Филковски    - СО Институт ЈУГ АД, Скопје
  • Кире Стенкоски       - СО Леарница ЛТХ, Охрид
  • Пеце Гулевски         - СО Металец, Битола
  • Орхан Арифовски   - СО ОКТА, Скопје
  • Ристо Нушевски      - СО ИГМ Вратница, Вратница