Врз основа на член 56, став 1 точка 7 од статутот на СИЕР, 17. Конгрес на СИЕР одржан на 2.10.2021 година избра

 

Статутарна Комисија

 

Во состав:

 

 

  1. Димитар Петровски-СО РЖ Техничка Контрола, Скопје
  2. Бојан Поцев, Боров Дол-СО Рудник за бакар, радовиш
  3. Валентина Витановска-СО ФЗЦ 11 Октомври, Куманово
  4. Зоран Мишевски- СО Кемет Јагео, Скопје
  5. Панче Јовчевски-СО ФАКОМ, Скопје