17. Конгрес на СИЕР одржан на 2.10.2021 година за претседател на СИЕР на Македониај го избра Игор Ѓерасов

 

        Контакт:
        моб. 075/378-734
        тел.  02/3164-875
        Email:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

На Третата седница на Претседателството на СИЕР, одржана на 26.11.2021 год. за потпретседатели на СИЕР избрани се:

-          За индустрија  – Еуроникел Индустри,               Миле Ѓорѓиев

-          За енергетика – АД ЕЛЕМ                                     Јове Смилевски

-          За рударство    – Мермерен комбинат,              Симе Звездакоски

Врз основа на член 56, став 1 точка 7 од статутот на СИЕР, 17. Конгрес на СИЕР одржан на 2.10.2021 година избра

 

Статутарна Комисија

 

Во состав:

 

 

 1. Димитар Петровски-СО РЖ Техничка Контрола, Скопје
 2. Бојан Поцев, Боров Дол-СО Рудник за бакар, радовиш
 3. Валентина Витановска-СО ФЗЦ 11 Октомври, Куманово
 4. Зоран Мишевски- СО Кемет Јагео, Скопје
 5. Панче Јовчевски-СО ФАКОМ, Скопје

 

Согласно член 57 од Статутот на СИЕР

 1. Советот на СИЕР е највисок орган на Синдикатот помеѓу два Конгреса.
 2. Советот го сочинуваат претседателите на сите синдикални организации во составот на СИЕР.
 3. Членови на Советот по функција е:
 •   Претседателот на СИЕР;

    4.Советот работи на седници и се состанува најмалку еднаш годишно.

 

 Врз основа на член 56, став 1 точка 7 од статутот на СИЕР, 17. Конгрес на СИЕР одржан на 2.10.2021 година избра

 

Надзорен Одбор

Во состав:

Членови:

 

 1. Зоран Соколовски-СО ФАКОМ, Скопје
 2. Гроздранка Манојловска-СО Ватростална, Скопје
 3. Дика Сирмева-СО Еуроникел Индустри, Кавадарци

      Заменици на Членови:

 

 1. Марина Трајковска-СО ФЗЦ 11 Октомври, Куманово
 2. Зоран Тасевски-СО Либерт Груп, Скопје
 3. Сања Ангелеска-СО Мермерен комбинат, Прилеп