На Третата седница на Претседателството на СИЕР, одржана на 26.11.2021 год. за потпретседатели на СИЕР избрани се:

-          За индустрија  – Еуроникел Индустри,               Миле Ѓорѓиев

-          За енергетика – АД ЕЛЕМ                                     Јове Смилевски

-          За рударство    – Мермерен комбинат,              Симе Звездакоски

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Наш YouTube Канал

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани


08-11.09.2022
Работнички спортски игри на СИЕР, Хотел Десарет, Охрид